Cerex b.v. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Cerex b.v. niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Cerex b.v. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Cerex b.v. niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.
Voor de gevolgen van typ-, zet-, programmeer- en/of programmafouten in de catalogus of andere publicitaire mailings, e-mailings of op internet kan Cerex b.v. geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Tevens aanvaardt Cerex b.v. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Cerex b.v. via deze website.

Cerex b.v. garandeert dat uw gegevens als vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden zullen worden doorgegegeven.

Het overnemen van informatie en/of afbeeldingen van deze site met als doel deze voor eigen commercieel gebruik aan te wenden is niet toegestaan. Het gebruik van hulpmiddelen zoals ongeautoriseerde spiders met als doel informatie te verzamelen anders dan noodzakelijk voor het doen van een aankoop via deze site is niet toegestaan en wordt gezien als computervredebreuk. Hiervan wordt aangifte gedaan

 

Privacybeleid Cerex b.v.

1. Cerex b.v. erkent het belang van uw privacy. Alle informatie die u aan ons geeft, zal worden bewaard en vrijgegeven in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

2. Bezoekers aan de Cerex b.v. website kunnen zich op de site registreren.
Naast de gegevens die u tijdens de registratie invult, kan Cerex b.v. informatie verzamelen over uw voorkeuren op basis van uw gebruik van de site. Het verzamelen van informatie kan een analyse zijn van uw klikgedrag op de website en het gebruik van cookies. Cerex b.v. kan deze informatie en de registratie-informatie gebruiken om u in te lichten over nieuwe productlanceringen, nieuwe technologieën, online prijsvragen of aanbiedingen die u interessant zou kunnen vinden.

3. Cerex b.v. zal uw gegevens niet aan derden doorgeven.

4. Cerex b.v. heeft het recht individueel identificeerbare informatie te bekijken en vrij te geven om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en wettelijke verzoeken door bevoegde instanties, om haar systemen correct te laten werken of voor haar eigen bescherming of die van haar andere gebruikers.

5. Cerex b.v. slaat alle financiële gegevens veilig op. Kaartgegevens blijven gecodeerd op onze beveiligde webserver staan. De toegang tot onze beveiligde webserver wordt strikt gecontroleerd.