Snijkwaliteit verbeteren

De kwaliteit van plasmasnijden verbeteren

Er bestaan verschillende oplossingen om de snijkwaliteit te helpen verbeteren.


Het is belangrijk dat u alle vermelde oplossingen probeert, want vaak moet er met heel wat verschillende factoren rekening worden gehouden.

 •  Soort machine (voorbeeld: XY-tafel, stanspers)
 •  Plasmasnijsysteem (voorbeeld: stroombron, toorts, slijtdelen)
 •  Bewegingsregeling (voorbeeld: CNC, toortshoogteregeling)
 •  Procesvariabelen (voorbeeld: snijsnelheid, gasdruk, stromingssnelheden)
 •  Externe variabelen (voorbeeld: materiaalvariabiliteit, zuiverheid van het gas, ervaring van de operator)


Om de kwaliteit van een snede te verbeteren, moet rekening worden gehouden met al deze factoren.



Problemen met de snijkwaliteit


Hoekigheid



Baard


Oppervlakteafwerking



Kleur




Stap 1


Snijdt de plasmaboog in de juiste richting?

De rechtste snijhoeken bevinden zich altijd aan de rechterkant, ten opzichte van de voorwaartse beweging van de toorts.

 •  Controleer de richting van de snede
 •  Pas de snijrichting indien nodig aan

De plasmaboog beweegt normaal met de klok mee bij standaard slijtdelen.

Omtrek:

 •  De toorts beweegt met de klok mee
 •  De goede kant van de snede is rechts van de toorts, terwijl deze naar voren beweegt.

 Snijkwaliteit-werkstuk

 Inwendig gebruik (gat):

 •  De toorts beweegt tegen de klok in
 •  De goede kant van de snede is rechts van de toorts, terwijl deze naar voren beweegt.

 

Snijkwaliteit-inwendig

 

 Stap 2


Werd het juiste proces geselecteerd voor het materiaal en de dikte die worden gesneden?

Raadpleeg de snijtabellen in het hoofdstuk Bediening van de Hypertherm Gebruikershandleiding.

 

Snijkwaliteit-tabel

Volg de specificaties in de snijtabellen:

Selecteer het geschikte proces voor:

 •   Materiaaltype – Materiaaldikte
 •   Gewenste snijkwaliteit
 •   Productiviteitsdoelstellingen

 

Selecteer het juiste plasma- en beschermgas

Selecteer de juiste parameters voor:

 •   Gasdruk (of stromingssnelheden)
 •   Toorts-werkstukafstand en boogspanning
 •   Snijsnelheid
 •  Controleer of de juiste slijtdelen worden gebruikt (controleer de onderdeelnummers)

 

 Snijkwaliteit-parts

Opmerking: Processen met een lagere stroomsterkte bieden doorgaans een betere hoekigheid en oppervlakteafwerking; de snijsnelheden zijn echter lager en er wordt meer baard gevormd.

 

 Stap 3


Zijn de slijtdelen versleten?

 •  Controleer de slijtdelen op slijtage
 •  Vervang versleten slijtdelen
 •  Vervang de nozzle en de elektrode altijd op hetzelfde moment
 •  Smeer de o-ringen niet overmatig

 

Opmerking: Gebruik originele Hypertherm-slijtdelen voor maximale snijprestaties.

 

Stap 4


Bevindt de toorts zich loodrecht op het werkstuk?

 •  Plaats het werkstuk waterpas
 •  Plaats de toorts loodrecht ten opzichte van het werkstuk (zowel vanaf de voorkant als de zijkant van de toorts)

 

Snijkwaliteit-loodrecht

 

Opmerking: Controleer of het materiaal gebogen of scheef is; in extreme gevallen kan deze beperking niet worden gecorrigeerd.

 

Stap 5


Is de toorts-werkstukafstand op de juiste hoogte ingesteld?

 •  Pas de toorts-werkstukafstand aan op de juiste instelling
 •  Als u de boogspanningsregeling gebruikt, pas dan de spanning aan

 

Opmerking: omdat slijtdelen verslijten, moeten de instellingen van de boogspanning voortdurend worden aangepast om de toorts-werkstukafstand te behouden.

 

De toorts-werkstukafstand kan een invloed hebben op de hoekigheid

 Snijkwaliteit-afstand

Negatieve snijhoek: toorts te laag; vergroot de toortswerkstukafstand

Positieve snijhoek: toorts te hoog; verklein de toortswerkstukafstand

 

Opmerking: Een lichte variatie in de snijhoeken kan normaal zijn, zolang deze binnen de tolerantie vallen.

 

 Stap 6


Is de snijsnelheid te hoog of te laag ingesteld?

 •  Pas de snijsnelheid aan indien nodig

 Opmerking: De snijsnelheid kan ook een invloed hebben op de hoeveelheid baard.

 • Baard bij hoge snelheid: te hoge snijsnelheid (boog blijft achter), verlaag de snijsnelheid
 • Baard bij lage snelheid: te lage snijsnelheid (boog schiet vooruit), verhoog de snijsnelheid
 • Spatten aan de bovenkant: te hoge snijsnelheid, verlaag de snijsnelheid

 

Opmerking: Behalve de snelheid kunnen zowel de chemische eigenschappen van het materiaal en de oppervlakteafwerking een invloed hebben op de hoeveelheid baard; naarmate het werkstuk opwarmt, wordt er mogelijk meer baard gevormd bij volgende sneden.

 

Stap 7


Zijn er problemen met het gastoevoersysteem?

 •  Identificeer en repareer eventuele lekken of belemmeringen
 •  Gebruik de juiste regelaars en gasleidingen
 •  Gebruik puur gas van hoge kwaliteit
 •  Als een handmatige reiniging vereist is, zoals bij de MAX200, bevestig dan dat de reinigingscyclus voltooid is
 •  Neem contact op met de gasdistributeur

 

Stap 8


Trilt de toorts?

 •  Zorg ervoor dat de toorts stevig op de portaalsnijmachine van de tafel is bevestigd
 •  Neem contact op met de OEM; de tafel heeft mogelijk onderhoud nodig

 

Stap 9


Moet de tafel worden afgesteld?

 •  Controleer of de tafel met de ingestelde snelheid snijdt
 •  Neem contact op met de OEM; de snelheid van de tafel moet mogelijk worden afgesteld